92.درد را از هر سو که بخوانی درد است

دارو خانه ها را بیهوده نگردید
درمان ندارد
درد را از هر سو که بخوانی درد است
آینه « نامرد » را « درمان » می کند
و درد

...همچنان درد است

 هرچه تلاش کنی، گرگ, گرگ است،

 از هر طرف بخوانی آدم نمی شود

 و نان,نان...

 خودت را به در و دیوار بزنی

داروخانه ها را زیر و رو کنی، پزشک ها کلافه شوند،

 درد,درد است و دود همان دود...

 چه در هوا استنشاق اش کنی چه از فیلتر سیگار در ریه هایت نفوذکند...فرقی نمی کند

 

/ 1 نظر / 83 بازدید
مانی

آخ جون سیگارررر[چشمک]