69.من کافر ،شما مسلمان

 

ایمان خود را دوباره از سر خواهم گرفت
من کافر بودم و تو مسلمان 
تو به ظلم خود یقین داشتی و من به مهربانیم شک 
آری تو به بهشت خواهی رفت و من جهنم را تجربه میکنم 
همهی ایمانم به یک شبه پر کشید
و کفر تو به یک شبه مبدل به ایمان شد
بهشت نو مبارک 
هر جا میشینم همه شروع میکنن از باوارهاشون میگن و سفت و محکم میخوان بت بقبولونن که فقط حرف و فکر و باور خودشون درسته !! خستم از همهی اونا که فک میکنن باید مثله اونا بود،خستم از اونهائی که فک میکنن خدا فقط ی راهه درست گذاشته اونم همون راهی هست که خودشون میرن،از همهی اون ایرانی ها که هیچ چیز رو قبول ندارن جز باورهای خودشون بیزارم
از اون مسلمان ها که فقط خودشون رو آدم خوب میدونن و باقی همه گنه کار و نادون، بیزارم
 از اون مسیحی خوشم میاد که وقتی دلم گرفته بود و رفتم تو کلیساشون  دعا  کردم دستم رو هم گرفت و همراهه من برام  دعا کرد،ننشست آسمون ریسمون ببافه که بگه به این دلیل به اون دلیل تو این مشکل رو داری و اینجا اشتباه فکر میکنی و اینجا رو اشتباه میری و و و و ،هیچی ،حتا نخواست  من رو مسیحی کنه،خیلی ساده فقط به زبونه خودش و با اعتقاد خودش برای من و با من دعا  کرد
از اون ایرانی خوشم میاد که با اینکه اهل  حلال خوردن نیست اما وقتی من میرم خونش برام حلال میخره و منو بخاطره افکارم مسخره نمیکنه و بم نمیخاد بفهمونه که من اشتباه میکنم .
خدا نمیدونم کی با چه راهی و با چه افکاری به کجا رسیده ،من راهه کسی دیگه رو دوست ندارم،همین راهی که خودم انتخاب کردم رو دوست دارم،اگه مشروب  خوردن کسی رو از غمش دور میکنه ،من دعا ی کمیل خوندن آرومم میکنه ،اگه یکی فکر میکنه و یقین داره حجاب خوب نیست و کار احمقانه ی هست ،من مثله اون فکر نمیکنم،اگه یکی فک میکنه با احساس بودن اینه که احساست رو به همه نشون بدی و جدی نباشی من اینجور فکر نمیکنم،اگه کسی فکر میکنه به زبون عربی دعا خوندن برای ی ایرانی ننگه من این حس رو  ندارم،اگه کسی فکر میکنه نماز خوندن دولا راست شدنه و بس من اینجور فکر نمیکنم،اگه کسی فکر میکنه ... وای خدا ،من مثله اون کسی دیگه نیستم،من مثله اون کسی دیگه فکر نمیکنم،نمیخوام باشم،نمیخوام اونجور فکر کنم،نمیخوام اونجور آرامش پیدا کنم،بشون بگو هرچی هستن هر افکاری دارن برای خودشون ،بشون بگو من دلم میخواد اینجوری که الان زندگی میکنم و راهم رو انتخاب کردم باشم،خدا حتا از اون مسلمانت که فک میکنه من باید مثله اون رفتار کنم و مثل اون فکر کنم بیزارم ،خستم ،اگه اونکه به خودش اجازه میده صداش رو رو من بلند کنه که بخواد  بم بفهمونه ی مسلمان باید فولانجور رفتار کنه ،مسلمان هست و  من کافر بذر کافر باشم،دلم میخواد کافر باشم اما مثل اون مسلمان نباشم ...

 

/ 5 نظر / 22 بازدید
صدای نبض ترانه ها

*   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★

صدای نبض ترانه ها

سلام همه ما رو خدا آفرید پس به روح خدایی که در هممون هست فکر کن نه چیز دیگه[لبخند]

ژروانه

[دست]

پروانه

[دست]

مانی

افکار یک دختر ایرانی متوهم......