67.چرا؟

دروغ نگید،دروغ کار آدمای ضعیفه 
دروغ یعنی داری یجا میلنگی و از خودت راضی نیستی،و میخوای چیزه دیگه باشی،بجای صحبت کردن و نشون دادن  قضیه به ی شکله دیگه بگرد ببین کجای کارت لنگ خورده،اونجا رو درست کن .آخه دروغ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا جائی هستی که بش تعلق نداری که بخوای دروغ بگی؟ بگرد جای خودتو پیدا کن،آدم جای خودشو پیدا کنه بهترین جا خواهد بود و دیگه نیاز نداره ی چهره دیگه از خودش با دروغ بسازه،
فقط بگرد جاتو پیدا کن فقط 
تورو خدا اینقدر راحت دروغ نگید،مگه عزت خودتون براتون مهم نیست؟ جلو خودتون احساسه حقارت نمیکنید؟؟؟؟؟؟ نکنید،این کارو نکنید،اگه پیشه خودتون عزت  نداشته باشید که هیچ جا عزت نخواهید داشت 
خداااااا ملت  ما رو از دروغ پاک کن،خدا به همه این توانائی رو بده که سر جاشون قرار بگیرن که دروغ نگن،بشون یاد بده هیچ چیز از عزت ،اونم پیشه خودشون مهم تر نیست. 
/ 1 نظر / 8 بازدید